Yhdistys

Yhdenvertainen Etelä-Savo ry on Suomessa ensimmäinen maakunnallinen Invalidiliiton jäsenyhdistys. Se perustettiin Mikkelissä keväällä 2019 ja sen jäsen voi kuulua samaan aikaan sekä paikalliseen, maakunnalliseen että valtakunnalliseen yhdistykseen.

Saavutettavuus

Estettömyys on ajattelutapa – Asenteellinen estettömyys on tahtotila.
Yhdistyksemme haluaa olla mukana kehittämässä koko maakuntaamme ja sen eri palvelutoimintoja tasa-arvoisemmiksi ja esteettömiksi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Toiminta

Yhdistyksemme tulee perustamaan yhteisöllisiä toimintaryhmiä. Haluamme parantaa jäseniemme mahdollisuuksia yhdessäoloon, kulttuurin tuottamiseen ja edistää omaehtoista kuntoutusta.

Monikulttuurisuus

Fyysisesti liikuntarajoitteisia tai muuten toimintarajoitteisia ihmisiä on joka kulttuurissa. Haluamme osaltamme luoda matalan kynnyksen toimintaa, johon myös eri kulttuurista tulleiden on helppo osallistua.